Algemene voorwaarden

Koezen Architecten werkt conform de standaardregelingen zoals vermeld in De Nieuwe Regeling 2011 (herzien juli 2013). Voor particulieren kan ook de Consumentenregeling 2013 gehanteerd worden in welk geval Koezen Architecten dat nadrukkelijk aangeeft en die toepasselijkheid dus ook uitdrukkelijk met u wordt overeengekomen. Als dat niet gebeurt, is de DNR 2011 immer van toepassing.

DNR 2011 is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. De Nieuwe Regeling kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht.

Download DNR 2011

De Consumentenregeling 2013 Rechtsverhouding Consument – Architect CR 2013 (CR 2013) is een afspiegeling van DNR 2011 en speciaal ontwikkeld voor kleine opdrachten. Behalve op opdrachten van privépersonen kan de regeling ook toegepast worden op opdrachten van kleine rechtspersonen.

Download Consumentenregeling 2013

Het beeldrecht blijft altijd bij Koezen Architecten. Opdrachtgever krijgt een exclusief gebruiksrecht voor onbepaalde tijd. Koezen Architecten is gerechtigd de beelden te gebruiken voor promotionele doeleinden. Derden kunnen pas na schriftelijke toestemming van Koezen Architecten en opdrachtgever beschikken over de beeldrechten. Voor het gebruik van beelden in andere producties dient contact opgenomen te worden met Koezen Architecten.